Ανάπτυξη του Bitcoin

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες προδιαγραφές, το λογισμικό και τους προγραμματιστές.

Το Bitcoin είναι ελεύθερο λογισμικό και o κάθε προγραμματιστής μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το πρότζεκτ. Ό,τι χρειάζεστε θα το βρείτε στο αποθετήριο δεδομένων GitHub. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και ακολουθήσατε τη διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται στο README, όπως επίσης ότι παρέχετε κώδικα καλής ποιότητας και σέβεστε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η ανάπτυξη του λογισμικού λαμβάνει χώρα στο GitHub και στην εξέλιξη του bitcoin με λίστα αλληλογραφίας email στο sourceforge. Λιγότερο επίσημη συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη λαμβάνει χώρα στην irc.freenode.net #bitcoin-dev (δικτυακή διεπαφή, logs).

Τεκμηρίωση

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τις τεχνικές λεπτομέρειες του Bitcoin και πώς να χρησιμοποιείτε τα υπάρχοντα εργαλεία και APIs, συνίσταται να ξεκινήσετε εξερευνώντας την τεκμηρίωση προγραμματιστή.

Κοινότητες προγραμματιστών

Τα παρακάτω chatrooms και ιστοσελίδες φιλοξενούν συζητήσεις για την εξέλιξη του Bitcoin. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους κανόνες δεοντολογίας πριν δημοσιεύσετε.

Συντελεστές Bitcoin Core

(Ταξινομημένα κατά πλήθος δεσμεύσεων)

(1409)
(523)
(521)
(517)
(327)
(201)
(185)
(180)
(173)
(155)
(108)
(102)
(94)
(70)
(70)
(48)
(35)
(34)
(33)
(32)
(31)
(27)
(26)
(25)
(20)
(19)
(19)
(19)
(18)
(17)
(16)
(15)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Περισσότερα πρότζεκτ ελεύθερου λογισμικού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότζεκτ για να συμβάλλετε, απαντώντας σε μερικές ερωτήσεις για τις ικανότητές σας.

 • Armory - A wallet with enhanced security features.
 • BFGMiner - A modular miner.
 • Bitcoin Explorer - A command line tool, built on libbitcoin.
 • Bitcoin Server - A full node and query server, built on libbitcoin.
 • Bitcoin Wallet - A SPV wallet for Android and Blackberry.
 • bitcoinj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Libbitcoin - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • MultiBit HD - An international SPV wallet for desktops.
 • NBitcoin - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • Δείξτε περισσότερα...