Bitcoin-communities

Hitta intressanta personer, grupper och communities runt Bitcoin.

IconForum

BitcoinTalk-forumet

Reddit's Bitcoin Community

Bitcoin StackExchange (Frågor & Svar)

IconSociala nätverk

Google+ Bitcoin Community

Twitter-sökning

Facebook Sida

IconMeetups

Bitcoin - Konferenser och evenemang

Bitcoin Meetup Grupper

Bitcoin Meetups på BitcoinTalk

Bitcoin Meetups på Wikin

IconIRC Chat

IRC Kanaler på freenode.

#bitcoin (Generellt Bitcoin-relaterat)

#bitcoin-dev (Utveckling och tekniskt)

#bitcoin-otc (Växla valuta över disk)

#bitcoin-market (Marknadsnoteringar i realtid)

#bitcoin-mining (Bitcoin-utvinning relaterat)

Ideella organisationer